נתיבי עם 6, ירושלים

האם בתי הדין מכירים בשימוש בבדיקה גנטית בבירור מוצא אימהי?

בארץ אין החלטה מערכתית מטעם בתי הדין הרבניים לקבל או שלא לקבל את הממצאים הגנטיים. יחד עם זאת, יותר ויותר דיינים מסכימים לקבל כלי זה ולהעזר בו במסגרת התהליך. מכון סימנים מנוסים ומוכרים בייצוג הנושא מול בתי הדין.

למי מתאימה בדיקה זו?

הבדיקה מתאימה לשאלות מוצא הנוגעות לאוכלוסייה האשכנזית, הגאורגית, והקווקאזית, זאת בשל השיעור הגבוה של הסמנים היחודיים השכיחים באוכלוסיות אלה והמידע הרב על המאפיינים הגנטיים של האוכלוסיות. בקהילה האשכנזית שעור הסמנים היחודיים מגיע לכ-60% בקירוב, ואילו באוכלוסיות הגיאורגית והקווקאזית שיעור הסמנים היחודיים מגיע ליותר מ-70%. יחד עם זאת, חשוב לציין כי חלק מבני הקהילות הללו אינם נושאים דנ"א ייחודי ולכן על אף מוצאם החד משמעי, לכן לא תמיד ניתן לייחד אותם מבחינת מוצא אימהי באמצעות בדיקת דנ"א מיטוכונדרי.

מה יקרה אם הבדיקה מניבה תוצאה שאינה חד משמעית?

לעיתים חיבור של תוצאה גנטית שאינה מובהקת יחד עם מידע והוכחות נוספות, מאפשר לבנות תמונה שלמה המספיקה לצורך הבירור. חשוב לציין, כי ניתן להוכיח יהדות בדרכים המקובלות והרגילות בבתי הדין, וחוסר המידע התומך מהבדיקה הגנטית אינו גורע במאומה בהוכחות האחרות. שכן לא כל היהודים מזוהים גנטית. נדגיש, כי במכל מקרה המידע שהתקבל בבדיקה הוא סודי, ובבעלותו המלאה של הנבדק, והוא המחליט הבלעדי האם לעשות בו שימוש.

האם הבדיקה של הדנ"א המיטוכונדרי מתאימה לשאלות מוצא של אוכלוסיות אחרות?

כן. אבל רמת המובהקות של התוצאה ברך כלל תהיה נמוכה יותר. יש מקרים שזה מספיק להוכחת יהדות בשילוב עם ראיות נוספות הקיימות, ובכל מקרה נשמח תמיד לייעץ האם הבדיקה תתאים, ומה רמת הסיכוי שהיא תוכל לסייע.

האם ניתן להסיק מסקנות על מוצא מצד האב ?

מכון סימנים עוסק לפי שעה רק בניתוח גנטי של הדנ"א המיטוכונדרי המועבר דרך האימהות לצאצאיהן בלבד. לכן לא ניתן בשלב זה להסיק מסקנות על המוצא האבהי של בעל הדגימה, ובפרט שאלות הנוגעות לכרומוזום Y (כולל הסמנים הנפוצים בכוהנים), או בביצוע של בדיקה כלל גנומית.

לשם מה הוקמה סימנים?

במקרים רבים מתקשים יהודים להוכיח את מוצאם בבואם להינשא במסגרת הרבנות, במיוחד כאשר חסרים מסמכים מתאימים למשל בעקבות אובדן של תעודות לידה המוכיחות מוצא. אנחנו במכון סימנים רוצים לעזור באמצעות שימוש בכלי מדעי חדשני אך יחד עם זאת מבוסס ומקובל שמאפשר לפתור בקלות לפחות חצי מהמקרים בהם המוצא האמהי אינו ברור.

צרו קשר