הרב ישראל בארנבאום

ועדה המייעצת. דיין
Brief info

נולד ב1978 בקייב, עלה לישראל לצורך לימודים בכפר חב"ד. המשיך בישיבת אוהלי תורה בניו יורק, וברביניקל קאלדז׳ בניו הייבן.
הוסמך לדיינות בשנת 2005 ומאז משמש כדיין בבית הדין במוסקבה.
מומחה לבירור יהדות מטעם ביה"ד שע"י הרבנות הראשית ברוסיה, וכן מטעם בתי הדין הרבניים בישראל.
ב2017 כתב ספר ביחד עם עמיתו הרב זאב ליטקה "בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים".