רחל שפירא

קשרי חוץ, חוקרת שואה
Brief info

ילידת מוסקבה. בשנת הבגרות בשוויץ, ואח"כ עלתה לישראל.
בעבודתה כחוקרת שואה סייעה רבות לגילוי שורשים, ומציאת עקבות משפחות יהודיות מכל העולם.
קשריה הענפים מסייעים לה בעבודתה במכון ברכזת קשרי חוץ.