נתיבי עם 6, ירושלים
פרופ' הרב אברהם שטינברג
ועדה מייעצת, נוירולוג ילדים, מומחה לאתיקה רפואית

פרופ' הרב אברהם שטינברג

הרב אשר וייס
נשיא המכון

הרב אשר וייס

הרב זאב ליטקה
מנהל המכון. דיין

הרב זאב ליטקה