נתיבי עם 6, ירושלים
רחל שפירא
קשרי חוץ, חוקרת שואה

רחל שפירא

הרב ישראל בארנבאום
ועדה המייעצת. דיין

הרב ישראל בארנבאום

פרופ' קרל סקורצקי
ועדה מייעצת, רופא נפרולוג

פרופ' קרל סקורצקי